PRZYPOMINAMY O ODŚNIEŻANIU DACHÓW - Wiadomości - KPP w Mogilnie

Wiadomości

PRZYPOMINAMY O ODŚNIEŻANIU DACHÓW

Data publikacji 09.01.2019

Mogileńscy policjanci apelują do właścicieli, zarządców i administratorów o stałe monitorowanie stanu dachów na użytkowanych obiektach i niezwłoczne usuwanie zalegającego śniegu. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu.

Śnieg jest zimą zjawiskiem powszechnym, jednak nie można zapominać, że szczególnie jego nagłe i obfite opady mogą spowodować nadmierne obciążenie konstrukcji nośnej dachu i wywołać jego zawalenie. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu nawet około 900 kg. Nie trzeba zatem udowadniać, że śnieg zalegający na dachu, szczególnie tym o płaskiej i wielkopowierzchniowej konstrukcji może być przyczyną ludzkiej tragedii. Śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi są także zalegające na dachu śniegowe nawisy i lodowe sople.  

Prawo budowlane nakłada na administratorów i właścicieli budynków określone obowiązki. Jeśli podmiot, który włada obiektem nie dopilnuje usunięcia śniegu lub lodu z dachu, może spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu.

Policjanci przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika i obowiązku utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości.

Zgodnie z art. 117 kodeku  wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

Publikacja: asp. Tomasz Bartecki