DZIEŃ SPORTU I BEZPIECZEŃSTWA - Wiadomości - KPP w Mogilnie

Wiadomości

DZIEŃ SPORTU I BEZPIECZEŃSTWA

W poniedziałek (04.06.) policjantka prewencji wzięła udział w zorganizowanym przez Zespół Szkół w Mogilnie „Dniu sportu i bezpieczeństwa”. Funkcjonariuszka omówiła z uczniami zasady ruchu drogowego oraz zapoznała z akcją „Zostań kimś wyjątkowym”.

Od kilku lat Zespół Szkół w Mogilnie organizuje „Dzień sportu i bezpieczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego stylu życia oraz zaakcentowanie roli działalności profilaktycznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym. Jeden z punktów programu obchodów poświęcony był bezpieczeństwu na drodze. Uczniowie dowiedzieli się o najczęstszych przyczynach wypadków drogowych oraz dzięki alkogoglą mogli  sobie uświadomić jakim zagrożeniem jest jazda na podwójnym gazie.

W trakcie spotkania młodzież miała możliwość zapoznania się z akcją „Zostań kimś wyjątkowym” i uzyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu policjanta. Zapoznała się z poszczególnymi etapami rekrutacji oraz ze strukturą organizacyjną jednostki. Spotkanie było doskonałą okazją do zdobycia cennych informacji mogących pomóc w podjęciu decyzji związanej z wyborem przyszłego zawodu.

Autor: sierż. szt. Magdalena Pollak
Publikacja: asp. Tomasz Bartecki