NARADA W SPRAWIE ZAGROŻENIA WIRUSEM ASF - Wiadomości - KPP w Mogilnie

Wiadomości

NARADA W SPRAWIE ZAGROŻENIA WIRUSEM ASF

Data publikacji 25.04.2018

Dzisiaj (25.04.2018) w Urzędzie Miejskim w Mogilnie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omówiono zakres współpracy mającej na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia na terenie gminy ognisk ASF - Afrykańskiego Pomoru Świń.

Dzisiaj (25.04.2018)) w Urzędzie Miejskim w Mogilnie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zagrożenia wirusem ASF.  Mogileńską komendę reprezentował Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Zbigniew Nowak. Podczas spotkania omówiono zakres współpracy mającej na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia na terenie gminy ognisk ASF -  Afrykańskiego Pomoru Świń. Uzgodniono także z przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w zwalczanie ASF formę i szczegóły kontroli targowisk, pojazdów przewożących trzodę chlewną oraz gospodarstw, z których odbierana jest trzoda chlewna.

Wszyscy zebrani zgodnie doszli do wniosku, że należy podejmować działania prewencyjne, które przyczynią się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ognisk ASF na naszym terenie. Dotychczas nie stwierdzono przypadków zarażenia wirusem ASF, który nie stanowi zagrożenia dla ludzi, a jedynie dla zwierząt.

Publikacja: asp. Tomasz Bartecki