System Dokumenty Zastrzeżone - Wiadomości - KPP w Mogilnie

Wiadomości

System Dokumenty Zastrzeżone

Data publikacji 30.12.2017

Związek Banków Polskich prowadzi kampanię informacyjną systemu Dokumenty Zastrzeżone. Pod adresem internetowym www.DokumentyZastrzezone.pl w sposób szybki i wygodny można zarejestrować utracony dokument, aby nie posłużył on do popełnienia przestępstwa.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE ma na celu ochronę osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości, a także w znacznym stopniu ogranicza możliwość wykorzystania ich do popełnienia przestępstwa. W przypadku utraty dokumentu można zastrzec go na stronie internetowej www.DokumentyZastrzezone.pl, a następnie powiadomić o tym fakcie Policję. Chroni to między innymi przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzeżenie dokumentu powinno być pierwszym krokiem w przypadku utraty dokumentu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem internetowym www.DokumentyZastrzezone.pl

Publikacja: asp. Tomasz Bartecki