KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Mogilnie

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MOGILNIE

podinspektor Przemysław Tulibacki

 

=================================

 

PIERWSZY ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

W MOGILNIE

podinspektor Tomasz Rybczyński

 

=================================

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
W STRZELNIE

nadkomisarz Jacek Klemens

 

=================================

 

ZASTĘPCA
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

W STRZELNIE