młodszy aspirant Mariusz Wesołowski - DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY STRZELNO - KPP w Mogilnie

DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY STRZELNO

młodszy aspirant Mariusz Wesołowski

REJON SŁUŻBOWY NR 8

Wykonuje swoje obowiązki na terenie gminy Strzelno w rejonie następujących wsi:
 
Młynice, Młyny, Witkowo, Kijewice, Mirosław, Wronowy, Miradz, Łąkie, Ciencisko, Jeziorki, Jaworowo, Ostrowo, Przedbórz, Zofijówka, Tomaszewo, Ziemowity.
                             
Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi w sprawach:

  - rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
  - podstawowe poradnictwo prawne,
  - udzielanie pomocy ofiarom przestepstw,
  - udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym
   (alkoholizm, narkomania),
 - pomoc nieletnim zagrozonym demoralizacją,
 - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia,
 - przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestepstw i wykroczeń.

                           
Kontakt z dzielnicowym:
 
Komisariat  Policji w Strzelnie, 88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 4,
 
tel. komórkowy: 786 859 139
 
tel. 315 96 29
 
adres e-mail dzielnicowy.strzelno4@bg.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosku ani skargi w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997lub112 .
 
Plan działań priorytetowych na drugie półrocze 2017:
 
Przeciwdziałanie rażącym naruszeniom przepisów ruchu drogowego na drodze powiatowej w miejscowości Łąkie w szczególności eliminowania nietrzeźwych kierujących.
Powrót
Autor:
Publikacja: