sierżant sztabowy Krzysztof Borowski - DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY STRZELNO - KPP w Mogilnie

DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY STRZELNO

sierżant sztabowy Krzysztof Borowski

Data publikacji 18.09.2015

REJON SŁUŻBOWY NR 5

Wykonuje swoje obowiązki w Strzelnie w rejonie następujących ulic:
 

Aleja Morawskiego, Chabrowa, Chrobrego, Cieślewicza, Dąbrowskiego, Elewatorowa, Glinki, Jagiełły, Jana Bosko, Jana z Ludziska, Kardynała Wyszyńskiego, Kasprowicza, Kolejowa, Kościuszki, Ks. Kanteckiego, Kujawska, Kwiatowa, Łokietka, Makowa, Michelsona, Mickiewicza, Mieszka I, Miłosza, Miradzka, Osiedle Piastowskie, Plac Świętokrzyski, Prusa, Raj, Sienkiewicza, Szczanieckiej, Szulczewskiego, Szymborskiej, Towarowa, Tysiąclecia, Zakrzewskiego, Zbożowa, Żeromskiego.

 
Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi w sprawach:

  - rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
  - podstawowe poradnictwo prawne,
  - udzielanie pomocy ofiarom przestepstw,
  - udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym
   (alkoholizm, narkomania),
  - pomoc nieletnim zagrozonym demoralizacją,
  - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia,
  - przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestepstw i wykroczeń.

 
Kontakt z dzielnicowym:
 
Komisariat  Policji w Strzelnie, 88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 4, tel. 315 96 29

tel. komórkowy: 786 859 138
 
adres e-mail dzielnicowy.strzelno1@bg.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosku ani skargi w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997lub112 .

Plan działań priorytetowych na pierwsze półrocze 2018:

Zwiększenie nadzoru w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Zakrzewskiego (teren byłej cegielni) do parkingu przy ogródkach działkowych, gdzie młodzież dopuszcza się wykroczeń porządkowych (spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, nieobyczajne wybryki).

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Strzelnie.