młodszy aspirant Krzysztof Borowski - DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY STRZELNO - KPP w Mogilnie

DZIELNICOWI Z TERENU MIASTA I GMINY STRZELNO

młodszy aspirant Krzysztof Borowski

Data publikacji 18.09.2015

REJON SŁUŻBOWY NR 5

Wykonuje swoje obowiązki w Strzelnie w rejonie następujących ulic:
 

Aleja Morawskiego, Chabrowa, Chrobrego, Cieślewicza, Dąbrowskiego, Elewatorowa, Glinki, Jagiełły, Jana Bosko, Jana z Ludziska, Kardynała Wyszyńskiego, Kasprowicza, Kolejowa, Kościuszki, Ks. Kanteckiego, Kujawska, Kwiatowa, Łokietka, Makowa, Michelsona, Mickiewicza, Mieszka I, Miłosza, Miradzka, Osiedle Piastowskie, Plac Świętokrzyski, Prusa, Raj, Sienkiewicza, Szczanieckiej, Szulczewskiego, Szymborskiej, Towarowa, Tysiąclecia, Zakrzewskiego, Zbożowa, Żeromskiego.

 
Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi w sprawach:

  - rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
  - podstawowe poradnictwo prawne,
  - udzielanie pomocy ofiarom przestepstw,
  - udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym
   (alkoholizm, narkomania),
  - pomoc nieletnim zagrozonym demoralizacją,
  - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia,
  - przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestepstw i wykroczeń.

 
Kontakt z dzielnicowym:
 
Komisariat  Policji w Strzelnie, 88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 4, tel. 315 96 29

tel. komórkowy: 786 859 138
 
adres e-mail dzielnicowy.strzelno1@bg.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosku ani skargi w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997lub112 .

Plan działań priorytetowych na drugie półrocze 2019: :

Ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących spożywania alkoholu i zaśmiecania na terenie parku miejskiego przy ul. Kolejowej i Cieślewicza w Strzelnie.

Podmioty współpracujące: GKRPA w Strzelnie, społeczność lokalna.