aspirant sztabowy Tomasz Foremski - DZIELNICOWI Z TERENU GMINY DĄBROWA - KPP w Mogilnie

DZIELNICOWI Z TERENU GMINY DĄBROWA

aspirant sztabowy Tomasz Foremski

Data publikacji 18.09.2015

REJON SŁUŻBOWY NR 12

 
Wykonuje swoje obowiązki na terenie gminy Dąbrowa w rejonie następujących miejscowości:
 
Białe Błota, Krzekotowo, Mokre, Słaboszewo, Słaboszewko, Szczepanowo, Szczepankowo
 
Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi w sprawach:

  - rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
  - podstawowe poradnictwo prawne,
  - udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,
  - udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym
   (alkoholizm, narkomania),
  - pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją,
  - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia,
  - przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Kontakt z dzielnicowym:

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 6, tel. 315 95 56.

tel. komórkowy: 786 859 134

adres e-mail dzielnicowy.mogilno6@bg.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosku ani skargi w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997lub112 .
 
Plan działań priorytetowych na drugie półrocze 2019:

Zmniejszenie ilości przypadków spożywania alkoholu w rejonie przystanku autobusowego w Szczepanowie ul. Barcińska.

Podmioty współpracujące: GKRPA w Dąbrowie, Rada Sołecka, placówki oświatowe.