starszy aspirant Emilian Banaszak - DZIELNICOWI Z TERENU GMINY DĄBROWA - KPP w Mogilnie

DZIELNICOWI Z TERENU GMINY DĄBROWA

starszy aspirant Emilian Banaszak

Data publikacji 18.09.2015

REJON SŁUŻBOWY NR 11

Wykonuje swoje obowiązki na terenie gminy Dąbrowa w rejonie następujących miejscowości:
 
Dąbrowa, Mierucin, Mierucinek, Parlin, Parlinek, Sucharzewo, Sędowo

Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi w sprawach:

  - rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
  - podstawowe poradnictwo prawne,
  - udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,
  - udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym
   (alkoholizm, narkomania),
  - pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją,
  - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia,
  - przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Kontakt z dzielnicowym:
 
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 6, tel. 315 95 56.

tel. komórkowy: 786 859 133
 
adres e-mail dzielnicowy.mogilno5@bg.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosku ani skargi w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997lub112 .
 
Plan działań priorytetowych na drugie półrocze 2019:

Zmniejszenie ilości przypadków spożywania alkoholu na terenie parku w Dąbrowie przy ul. Centralnej.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Dąbrowie, GKRPA w Dąbrowie, Rada Sołecka, placówki oświatowe.