aspirant sztabowy Paweł Śmigiel - DZIELNICOWI Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE - KPP w Mogilnie

DZIELNICOWI Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE

aspirant sztabowy Paweł Śmigiel

Data publikacji 18.09.2015

REJON SŁUŻBOWY NR 10

Wykonuje swoje obowiązki w rejonie następujących miejscowości gminy Jeziora Wielkie:
 
Nożyczyn, Berlinek, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo, Wójcin, Przyjezierze, Nowa Wieś, Kuśnierz, Lenartowo, Proszyska, Gaj, Wysoki Most, Pomiany.                                                                                              
 
Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi w sprawach:
 
   - rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich,
   - podstawowe poradnictwo prawne,
   - udzielanie pomocy ofiarom przestepstw,
   - udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym
   (alkoholizm, narkomania),
  - pomoc nieletnim zagrozonym demoralizacją,
  - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia,
  - przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestepstw i wykroczeń.
 
 
Kontakt z dzielnicowym:
 
Posterunek Policji w Jeziorach Wielkich, 88-324 Jeziora Wielkie 106,
 
telefon 315 96 15,

tel. komórkowy: 786 859 140

adres e-mail dzielnicowy.jeziorawielkie2@bg.policja.gov.pl
 
Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosku ani skargi w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997lub112 .

Plan działań priorytetowych na pierwsze półrocze 2019::

Zmniejszenie ilości przypadków spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania ciszy nocnej, zakłócania ładu i porządku na terenie miejscowości Wójcin.

Podmioty współpracujące: Rada sołecka, lokalna społeczność, właściciele sklepów.